Bli bedre kjent med våre ansatte

her finner du blant annet kontaktinformasjonen til alle våre ansatte

Edvin elisenberg
elektroinstallatør

Edvin er daglig leder og tredje generasjons elektroinstallatør. Gjennom 41 år i bransjen, har Edvin virkelig opparbeidet seg erfaringer som tilsier at det vanskelige er en bagatell, og det umulige en utfordring.

Mobil: 960 00 176
E-post: edvin@elisenbergel.no

Eller scan koden og få Edvin i kontaktlisten på telefonen din!

Peter elkjær
elektriker

Peter er elektriker/saksbehandler og medeier i Elisenberg El-installasjon og har vært ansatt hos oss siden 2014. Gjennom 36 år i bransjen, har Peter tilegnet seg kunnskap som gjør han kvalifisert til alle utfordringer. Peter er spesielt dyktig når det kommer til belysning, både innvendig og utvendig, så spør han gjerne om tips! Peter er arvelig belastet ettersom hans far Niels Elkjær drev Elkjær industri elektro på Hamar. Kompetansen Peter har tilegnet seg gjennom mange oppdrag i bransjen kommer stadig til nytte. Peter er tidligere medeier av Hamar elektro & lysdesign, noe vi i Elisenberg El-installasjon nyter godt av i dag.

Mobil: 960 00 177
E-post: peter@elisenbergel.no

Eller scan koden og få peter i kontaktlisten på telefonen din!

per kristian fallet
Elektriker

P.K. er elektriker i Elisenberg El-installasjon og har vært ansatt hos oss siden 2013, men startet i elektrikerfaget allerede i 1999. Per Kristian er en stødig og nøye kar, så om du får besøk av han som elektriker, kan du forvente at denne mannen gjør en solid jobb. PK jobber ofte i tverrfaglige team i forbindelse med rehabilitering av bad og kjøkken og trives med at jobben som elektriker er variert.Per Kristian er alltid å finne i fremste rekke blant Storhamar's hockey supportere!!

Mobil: 960 00 178
E-post: pk@elisenbergel.no

Eller scan koden og få per kristiani kontaktlisten på telefonen din!

mats elisenberg
elektriker

Mats er elektriker i Elisenberg El-installasjon og har vært ansatt hos oss siden 2013. Mats startet som hjelpearbeider / lærling og avla fagprøven i 2018. Gjennom 5 år i lære, har Mats hatt en fin læringskurve og opparbeidet seg nyttige erfaringer. Mats er opptatt av detaljer og kvalitet, og har jobbet mye med rehabilitering av bad og elektriske installasjoner i nye boliger. Mats er 4. generasjons elektriker og arvelig belastet. Arven går helt tilbake til 1946 da oldefar Aksel startet som elektroinstallatør. Bestefar Arne og far Edvin har også hele livet arbeidet som elektrikere / elektroinstallatører.

Mobil: 960 00 339
E-post: mats@elisenbergel.no

Eller scan koden og få mats i kontaktlisten på telefonen din!